Таня Христова: Работата по тунела под Шипка трябва да продължи, всичко друго е неприемливо

https://www.24plovdiv.bg/mnenia/article/11627691 Таня Христова: Работата по тунела под Шипка трябва да продължи, всичко друго е неприемливо Таня Христова: Работата по тунела под Шипка трябва да продължи, всичко друго е неприемливо www.24plovdiv.bg
Таня Христова: Работата по тунела под Шипка трябва да продължи, всичко друго е неприемливо

Добавената стойност в икономиката стигна 450 млн., но Габрово все още е затворено териториално, казва кметът

Изграждаме система за енергиен мениджмънт на уличното осветление

В града ще има център за съвременно изкуство на името на световноизвестния Кристо

- Г-жо Христова, за първи път след пандемията празникът на Габрово и емблематичният карнавал се случват без ограничения, но пък ни застигнаха тежка икономическа, социална криза и война в Европа. Какво послание ще отправите към хората?

- През последните години с темите на карнавалите си изградихме имидж на своеобразни пророци за това, което ще се случи.

През 2019-а темата на карнавала беше “Маски горе!” и само година по-късно вдигнахме медицински маски на лицата си заради пандемията. През 2020-а слоганът беше “Между Изтока и Запада” и България наистина се оказа насред глобално геополитическо, икономическо и военно противопоставяне.

Сега актуалната ни тема “Кот доди, гад доди” е истинска провокация да се събудим, да бъдем отговорни към себе си и към децата си.

Искрено се надявам, че това, което идва, ще донесе мир, мъдрост, за да си избираме умни политици, и стимул да работим за просперитета и европейското бъдеще на България.

- Кои важни за града проекти реализирахте и има ли такива, които се наложи да бъдат спрени заради обстоятелствата?

- Въпреки икономическата и политическата криза

по-голямата част от строителните обекти в Габрово са в ход

Дейностите по модернизацията на уличното осветление в града са изпълнени. Прилагаме модел, в който инвестицията ще се изплаща от икономията, постигната в резултат на експлоатацията на новото енергийно ефективно осветление.

Освен подмяна на съществуващите осветителни тела се изгражда система за енергиен мениджмънт, която ще извършва управление, мониторинг и контрол на уличното осветление. Продължаваме с благоустрояването в кварталите, предстои да започнем нов обект в зоната на Летния театър, който ще се превърне в младежки център.

Ще завършим комплекс от мерки, свързани с разширяване на гробищния парк, изграждане на урнови стени, ремонт на ритуалната зала. Амбицирани сме да завършим всички основни строителни дейности по проектите за обновяване, реставрация и консервация на Етъра и Регионалния исторически музей.

За съжаление, рискът от спиране или забавяне на строителни договори с всеки изминал ден става все по-висок и ако държавата не предприеме спешни мерки в подкрепа на строителния бизнес,

има вероятност 2022 г. да се окаже нулева за немалко инвестиции

- Кое е най-хубавото, което се случи в Габрово през последната една година?

- Най-добрата новина за Габрово от последния месец дойде от Европейската комисия. Тя обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в мисията на ЕС до 2030 г. за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове. За България това са Габрово и София.

Задачата ни е да поемем пътя на иновациите с цел неутралност по отношение на климата до 2030 г. Този успех е естествено продължение на политиката ни за превръщането на Габрово в зелена, иновативна и интелигентна община и на усилията, които ни спечелиха европейска награда “Зелен лист” за 2021-а.

- Поканихте лично вицепремиера по регионалното развитие Гроздан Караджов в Габрово, за да отговаря публично на въпроси за тунела под Шипка. Как продължава комуникацията ви с правителството и оптимист ли сте за бъдещето на този проект?

- Острата реакция на Габрово спрямо първоначалната позиция на министър Гроздан Караджов беше логична и разбираема. Искахме той да оцени реалната ситуация -

изграден обходен път до бъдещия тунел и избран изпълнител

за проектиране и строителство на съоръжението.
Категорични сме, че работата по него трябва да продължи, всяка друга стъпка е повече от неприемлива. Изморихме се да повтаряме, че тунелът под Шипка е част от един от най-важните европейски транспортни коридори.

По тази тема съм реалист и за съжаление, за пореден път сбъдването на мечтата на Габрово за тунел под Шипка е под въпрос.

- Две неща правят впечатление в Интегрирания план за развитие на общината до 2027 г. - превръщането на Северната индустриална зона в нисковъглеродна и нов индустриален парк покрай главния път Габрово - Севлиево. Разкажете повече.

- Стратегията за интелигентна специализация на Габрово се фокусира върху високотехнологичните производства - най-вече в сферата на мехатрониката и чистите технологии, иновациите и бурното развитие на дигиталния сектор.

Един от основните стълбове на тази стратегия е развитието в покрайнините на Габрово на индустриалните терени. Намерението за изграждане на нов индустриален парк покрай главния път Габрово - Севлиево се дължи на отчетеното

интензивно икономическо развитие по оста Габрово - Севлиево

Това ще оживи населените места по протежение на тази ос, където вече се заселват млади семейства, и ще създаде поминък за хората.

Традициите, интензивното развитие на индустрията, както и високата концентрация на квалифициран персонал превръщат тази икономическа ос в Индустриална зона Габрово - Севлиево. Необходима е подкрепата и на държавата за гарантиране на успешното развитие и превръщането в модерна зона.

Допълнително в Северната индустриална зона беше проведено проучване сред фирми, проявили интерес за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди и за продажба. В проучването се включиха 40 габровски фирми.

Резултатите от него ще послужат за изготвяне на инвестиционна концепция за изграждане на въглеродно неутрална индустриална зона в рамките на Северната индустриална зона.

- Имате ли вече резултати от проучването сред бизнеса в града за ефекта от COVID-19 и настъпилата глобална криза. Какво е реалното състояние на местната икономика?

- Икономиката на Габрово се възстанови бързо от кризата през 2020 г.

Към края на 2021 г. безработицата в общината спадна до 3%

спрямо 5,3% в края на 2020 г. Броят на безработните младежи също е много нисък. Дори през 2020 г., когато много сектори бяха затруднени и имаше временно покачване на безработицата, добавената стойност в икономиката на община Габрово се повиши, достигайки 450 млн. лв.

COVID кризата вече съвсем не заема водещо място в отговорите на компаниите за основните предизвикателства. Високите цени на енергийните суровини са на първо място - посочени от почти всички компании.

След това идват несигурната икономическа среда и нестабилността, породена от войната в Украйна. Компаниите отчитат високите разходи за енергийни суровини, като много от тях вече имат планове за инвестиции в алтернативни източници на енергия - най-вече соларни панели.

Повечето предприятия продължават да работят със своите основни партньори отпреди пандемията, запазили са традиционните си пазари и виждат възможност да развият своята производствена дейност в покрайнините на Габрово - най-често в близост до съществуващите си мощности.

Точно затова е важно да работим за интелигентната специализация на региона, като обединяваме усилията си за създаване на благоприятни условия за подкрепа на съществуващите бизнеси, за привличане на нови инвеститори и най-вече за зелената и дигиталната трансформация, която е условие за устойчивост и конкурентоспособност.

- Какви биха могли да бъдат допълнителните местни мерки в подкрепа на фирмите?

- Стараем се да работим с местния бизнес и да отговорим адекватно на предизвикателствата, функция на множеството кризи. Основната ни роля е да осигурим подходяща бизнес среда и инфраструктура.

Важен елемент е и съвместната ни работа по различни международни проекти и инициативи, чрез които допринасяме за създаване на устойчива и интелигентна екосистема.

Пример за успешен партньорски модел в Габрово е развитието на регионалния иновационен център “Амбициозно Габрово”, който активно работи за

постигане на зелената и дигиталната трансформация на индустрията

- Какви значими проекти ще бъдат реализирани в общината с финансова помощ от ЕС или пък по плана за възстановяване и устойчивост?

- Ще си позволя да изведа три акцента - следващия етап за интегриран и устойчив транспорт; създаването на център за съвременно изкуство на името на световноизвестния артист Кристо с обновяване на крайречната зона до спортната зала “Орловец” и Дома на хумора и сатирата; проектите с фокус върху бизнеса и модернизирането на Северната индустриална зона.

Не по-малко важни са и множеството инвестиции, свързани с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, с благоустрояване на градската среда, както и тези за превръщане на малките населени места в привлекателни за живот.

- Има ли интерес към съживяването на кв. “Шести участък” и позиционирането на креативни индустрии в сърцето на Габрово?

- Това е най-старият и емблематичен квартал на Габрово. През последните години подобрихме публичната му инфраструктура. Тъй като сградите на тази територия са предимно частни, основна предпоставка за съживяването му се явяват собствениците, които следва да осъзнаят значимостта на обектите си и да инвестират средства в тяхното обновление.

Габровци искат да видят в “Шести участък” повече

малки магазинчета и услуги, както и засилен културен и творчески живот

В края на миналата година поканихме малкия бизнес и творческите индустрии за наемане на обекти в квартала, като предложихме безплатни стимули за наемателите.

Нестабилната икономическа обстановка и покачването на цените оказаха влияние, но кварталът постепенно се оживява, предстои да разработим цялостна концепция за неговото развитие.

- Кой е най-големият проблем на общината, който не търпи отлагане и сте се захванали да го решавате?

- Най-голямото предизвикателство е, че градът все още е териториално затворен. Най-важното е да бъде транспортно достъпен, за да може хората и бизнесите да имат стимул.

Останалото е в нашите ръце - да използваме възможностите и да разкрием потенциала си чрез предприемчивост, технологии, инвестиции, качествено образование, развитие на стойностен културен и туристически продукт.

- Да поговорим и за бежанците от Украйна. Колко се установиха в града, започнаха ли работа, влязоха ли украинчета в габровските училища?

- Убедена съм, че Габрово е и ще продължи да бъде гостоприемен за всички, които бягат от война. Още часове след началото на конфликта създадохме оперативна група към Общинския съвет по сигурност с участие на институциите за логистичните и организационните действия по набиране на дарения, приемане и настаняване, разкрихме спешен телефон, имейл за сигнали и питания, дарителска сметка в помощ на избягалите от конфликта.

Организирахме срещи с украински граждани за разяснение на техните права и информация за помощта, от която имат нужда. Провеждаме ежеседмични приемни за тях.

Осигурени са места за желаещите да посещават училище, детска градина, ясли и е предоставена безплатна млечна кухня на най-малките деца.
Към средата на май

в Габрово са регистрирани близо 300 украински граждани

Сега фокусът ни е върху възможностите да бъдат приобщени.

- Какви изненади сте подготвили за хилядите гости на карнавала тази година?

- Започваме още тази вечер - на пл. “Възраждане” очакваме група “Джеръми”. После небето ще бъде озарено от лазерно шоу. Денят 21 май ще започне с детски карнавал - тази година детските градини ще имат свое шествие, карнавално градче ще работи за децата, пак за тях е националният фестивал “Смехоранчетата”.

Юбилейното 20-о издание на националното карнавално ревю с живи котки и дребни домашни любимци ще започне в 11 ч в спортната зала.
В 18,30 ч стартира големият карнавал с над 60 карнавални картини. След него площада ще завладеят “Остава”, C-Block, Culture Beat, C+C Music Factory и Funky Monkeys.

За 22 ч е предвидено и голямото светлинно шоу в небето над Габрово.

Заповядайте в географското сърце на България на 21 май, бъдете в карнавала!

  Габрово е единственият град с 5 годишни времена, а жителите му си настройват часовниците по Карнавалното годишно време. Карнавалът се провежда всяка година около 17 май - празника на града. След 2 пандемични години на ограничения тази събота дефилето се завръща.

Карнавалът се провежда от края на XIX век, когато се правел в съботата преди Сирни заговезни. Тогава получава името Олелийня. Първото карнавално шествие в този си вид е от 1965 г.

След прекъсване е подновен през 1998 г. От 2000 г. Габрово е член на фондацията на европейските карнавални градове. Всяка година се правят големи макети на актуални личности и герои в специалната карнавална работилница на Габрово.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Знамената на ЕС и Украйна се веят пред сградата на Европейския парламент в Брюксел.

ЕС и Украйна: Издига се нова Желязна завеса към Русия

Премиерът Кирил Петков говори пред протестиращите. Кадър Фейсбук

ПП и ДБ в коалиция: Само "Мафията вън!" вече не е достатъчно

Протест на опозиционната македонска партия ВМРО-ДПМНЕ по време на гласуването на правителството през 2020 г. СНИМКА: РОЙТЕРС

Заради ветото: краен антибългаризъм в С. Македония, а у нас - антимакедонизъм

Ивайло Нойзи Цветков Кадър: бТВ

Нойзи: Всички се държат все едно са на палубата на „Титаник“, но се карат кой е по-готин

Галъп: 58% искат правителство в този парламент, 40,6% - избори

Галъп: 58% искат правителство в този парламент, 40,6% - избори

Жоао Неграо

СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Жоао Неграо: Подпомагаме малките и средни предприятия за алтернативно разрешаване на спорове в ЕС

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Мнения

Русофили на Шипка на 3 март Снимка: Ваньо Стоилов

Профил на русофилите у нас - най-много са в малките градове

Вирусологът проф. Радка Аргирова КАДЪР: Би Ти Ви

Проф. Радка Аргирова: Има скрита заболеваемост от COVID, много ме тревожи

Цветелина Пенкова

Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова: Не е време за избори

Червеният площад в Москва, Русия СНИМКА: Ройтерс

Ще изнудва ли Русия света със затварянето на Баб ал-Хава

Преди 30 г., само след 13 месеца управление, пада правителството на Филип Димитров - първото демократично след 45 г. комунизъм в България.

Коментар на седмицата №2: Кирил Петков ще си тръгне, но дали е чел историята на Ф. Д.?

Джо Байдън пристига в Европа заради срещата Г-7
Снимка: Ройтерс

Колко е важна групата Г-7?

Последно от

Последно от

Най-важното